Zastakljivanje terasa

ZASTAKLJIVANJE TERASA Kare Stil stolarija Valjevo

Zastakljivanja terase

Ako imate manjak stambenog prostora, onda najčešće prelazite na rešenje koje se zove – zastakljivanje terase. Postoje razni načini zastakljivanja pa ćemo ovde pokušati da obrazložimo neke od njih i navedemo njihove prednosti i mane.

  • Aluminijumski i PVC prozori,
  • klizni sistemi,
  • preklapajući sistemi za zastakljivanje,
  • klizno –preklapajući sistemi i
  • harmo vrata (poseban sistem

Zastakljivanje terasa primenom aluminijumskih ili PVC prozora

Zajednička karakteristika aluminijumskih i PVC prozora koji se najčešće koriste za zastakljivanje terasa je mehanizam kojim su pričvršćeni za osnovnu konstrukciju, kao i mogućnost otvaranja ovih prozora pomoću kipujućeg mehanizma.  Kada je reč o prozorima, radi bolje stabilnosti čitave konstrukcije preporučljivo je da imate fiksna i mobilna krila. Mobilna krila, prozore i šarke vezuju za osnovnu konstrukciju i preporučljivo je da širina ovih krila ne prelazi 80 cm. Ukoliko se odlučite za ugradnju mehanizma koji vam omogućava tzv. otvaranje prozora na kip, onda vaši prozori moraju biti pričvršćeni samo dvema šarkama za konstrukciju. Ako je vaša odluka samo klasično otvaranje i zatvaranje prozora, preporučujemo vam da radi bolje stabilnosti postavite više od dve šarke za krilo prozora. Upravo iz ovog razloga nije preporučljivo da se aluminijumska i PVC vrata otvaraju na kip jer manji broj šarki na većoj površini dovodi do manje stabilnosti!

ZASTAKLJIVANJE TERASA Kare Stil stolarija Valjevo
ZASTAKLJIVANJE TERASA Kare Stil stolarija Valjevo

PVC prozori

PVC prozori su kao i aluminijuski prozori pričvršćeni šarkama i imaju kipujući mehanizam. I u ovom slučaju koristi se vakuum staklo, dvoslojno ili troslojno, ali je razlika između aluminijumskih i PVC prozora u stepenu toplotne izolacije. PVC prozori pružaju veću toplotnu izolaciju. Ram PVC prozora može biti sa različitim brojem komora. Višekomorni ramovi daju bolji kvalitet i bolju izolaciju, ali veću cenu!

To različiti načini kako možete zastakliti terasu i dobiti još jedan prijatan kutak u vašem domu!